آموزش وردپرس
خانه / واحد فرهنگی / گرامیداشت مبعث و روز معلم در بینات

گرامیداشت مبعث و روز معلم در بینات

معنویت وتوجه به مبدا آفرینش میوه بعثت رسول­ الله است.سازمان آموزشی وفرهنگی بینات ازفرصت استفاده کرده تا دراین روز خجسته ازاساتید قرآن تحت عنوان “روزمعلم”ابرازسپاس نمایدواین روز­ راگرامی بدارد.

زیرا اساتید قرآن قدم جای قدم پیامبراسلام­(ص)میگذارند­ وهمانگونه که رسول­الله درمحیط کفر وشرک ندای حق راسردادمعلمان قرآنی بینات درمحیط آلوده فعلی باتعلیم دادن قرآن وعمل به قرآن ادامه دهندگان راه پیامبرمیباشد.  اینمحفل معنوی با صدای دلنشین قرائت قرآن توسط یکی ازاستادان آغازگردیدوبعدازآن سرود­ زیبای تحت عنوان معراج سروده شد. دراین میان سخن های حکیمانه وگهرباراستاد بزرگوارعلی رضا اخلاقی با مطرح کردن اینکه ازپیامبر(ص)چی می­آموزیم؟ حالت تفکر و اندیشه را برفضای معنوی به وجودآورد و این مجلس باشکوه با مداحی حسین اخلاقی واهدای هدیه به اساتیدوزمزمه همگانی دعای فرج ختم گردید.

این محفل معنوی خاطره ارزشمند دیگری را در ذهن همگان حک کرد.

درباره ی almonir68

همچنین ببینید

گزارش میلاد امام حسن مجتبی (ع)

همهمه وهیاهوی عجیبی برفضا حاکم شده بود،هرکسی مشغول کاری بود،با کمی دقت دیده میشد که …