آموزش وردپرس
خانه / واحد امداد / کمک مالی به بینات

کمک مالی به بینات

سازمان آموزشی و فرهنگی بینات افغانستان جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر در جهت رشد و تعالی علمی و فرهنگی جامعه و همچنین امداد رسانی به قشر محروم جامعه، نیازمند یاری مالی مومنین می باشد

 

عزیزی بانک
حساب دالری۰۰۳۸۰۳۲۰۰۹۱۳۹۵۱
حساب افغانی۰۰۳۸۰۳۱۰۰۹۱۳۸۹۶
به نام سید ابراهیم سجادی و محمد عارف رئیسی

درباره ی almonir68