آموزش وردپرس
خانه / واحد امداد

واحد امداد

معرفی بخش امداد

بینات داوطلبانه بخش امداد را فعال نکرده است ولی وجود فقر شدید در کابل و ارسال سهم فقرا توسط مومنان سبب شد که جمعی از همکاران تصمیم بگیرند که طرح عملی و الگوی مثبتی را در امر کمک رسانی ارائه دهند.  طرح تصویب شده ای که فعلا اساس عمل کمک …

ادامه نوشته »

کمک مالی به بینات

سازمان آموزشی و فرهنگی بینات افغانستان جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر در جهت رشد و تعالی علمی و فرهنگی جامعه و همچنین امداد رسانی به قشر محروم جامعه، نیازمند یاری مالی مومنین می باشد   عزیزی بانک حساب دالری۰۰۳۸۰۳۲۰۰۹۱۳۹۵۱ حساب افغانی۰۰۳۸۰۳۱۰۰۹۱۳۸۹۶ به نام سید ابراهیم سجادی و محمد عارف رئیسی …

ادامه نوشته »